Uwaga! Fałszywy komornik

 

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.

Wiadomość zatytułowana „Wiadomość od komornika Magdaleny Jutrzenki” przekazywana jest z adresu: biuro@jutrzenka-komornik.c0.pl przez osobę lub osoby podające się za „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Magdaleny Jutrzenki”.

W treści wiadomości zawarte są informacje o rzekomo wydanym wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wraz z plikiem do pobrania, który stanowić ma fotokopię tegoż wyroku. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

 

Źródło: www.komornik.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/385/40/Uwaga-Falszywy-komornik/