UWAGA!!! Tak nie wolno wypełniać Zaświadczeń o działalności kierowców

Realizowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. audyty naprawcze w firmach transportowych wykazują bardzo szeroki zakres nieprawidłowości w obszarze metodologii wystawiania „zaświadczeń o działalności kierowcy”. Należy więc zaznaczyć, że zaświadczenia o działalności kierowców mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.


Tak więc przewoźnicy oraz kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę aby data wystawienia zaświadczenia wpisana w pozycji nr 20 nie była wcześniejsza niż data wpisana w pozycjach nr.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Wynika to z treści dokumentu w którym użyto zdań w czasie przeszłym – cytat:
kierowca (przypis):
14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)
18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. pozostawał w gotowości (*)
21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłempojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
Jasne jest więc, że w zaświadczeniu o działalności kierowców w pozycji nr: 20 czyli w miejscu w którym zobowiązany jest podpisać się przedstawiciel firmy transportowej nie może znajdować się data wcześniejsza niż data określona w punktach od 14 do 21 i w pkt 21 a więc data dnia w którym kierowca po odebranym odpoczynku tygodniowym rozpoczyna ponownie okres prowadzenia pojazdu.
W mojej ocenie, dokument wypełniony odmiennie należy uznać za sprzeczny logicznie a więc nieważny.
 
 
————————————————————————-
Pod poniższym adresem można zapoznać się z opiniami użytkowników na temat programu do automatycznego wykonywania dokumentacji w firmie transportowej: „WIRTUALNY AUDYTOR”
http://jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:przewonicy-nie-bd-ju-musieli-sami-prowadzi-dokumentacji-firmy-kierowcow-i-pojazdow&catid=46:wazneinformacje&Itemid=73
www.wirtualnyaudytor.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/4/40/UWAGA-Tak-Nie-Wolno-Wypelniac-Zaswiadczen-o-Dzialalnosci-Kierowcow/