Wykonywanie przewozów regionalnych specjalnych

Kancelaria Prawna Viggen S.C. w imieniu Stowarzyszenie Najlepsza Droga wniosła o interpretację przepisów dotyczących wykonywania przewozów regularnych specjalnych-na przykładzie dowożenia dzieci do szkoły.