Zaostrzenie kar we Francji za odpoczynek w kabinie

W ostatnim czasie pojawiło się wiele artykułów odnośnie planowanego zaostrzenia kar we Francji za odbiór odpoczynku w kabinie. Według pojawiających się informacji, kara miałaby wynieść nawet 30.000 euro oraz 1 rok więzienia dla kierowcy. Jak jest w rzeczywistości?

Omawiana nowelizacja dotyczy zaostrzenia sankcji za nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe.Zgodnie ze zmienionym przepisem L. 3313-3 ustawy o transporcie (Code des transports), każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić, że organizacja pracy kierowcy w czasie przewozu drogowego jest zgodna z przepisami dotyczącymi prawa do regularnego odpoczynku tygodniowego kierowcy, zgodnie z przepisami art. 8 pkt 8 rozporządzenia 561/2006 WE. Ponadto zgodnie z nowo utworzonym artykuł L. 3315-4-1 Code des transports wprowadza zakaz wynagradzania kierowców w oparciu o ilość przejechanych kilometrów bądź masę (objętość) przewożonego ładunku, jeśli sposób wynagradzania będzie wpływał na bezpieczeństwo ruchu drogowego i będzie zachęcał do naruszania przepisów UE.

Wbrew informacjom krążącym w sieci kara pieniężna oraz zagrożenie więzieniem będzie dotyczyło nie kierowcy, lecz właściciela przedsiębiorstwa, bądź osoby zarządzającej kierowcami.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie zostaną wprowadzone żadne nowe ograniczenia, ale jedynie zaostrzeniu ulegnie sankcja za naruszenie przepisu art. 8 pkt 8 rozporządzenia 561/2006 WE. Tak jak do tej pory, kierowca będzie mógł odbierać w kabinie pojazdu odpoczynki dzienne oraz tygodniowe skrócone. Rozporządzenie wyklucza możliwość dokonania odbioru w pojeździe odpoczynku regularnego tygodniowego (45-godzinnego). Nowelizacja ma dotyczyć kary za dokonanie przez kierowcę odbioru odpoczynku regularnego tygodniowego w pojeździe, a więc wbrew rozporządzeniu 561/2006 WE. Nie ma zatem potrzeby wdrażania nowych procedur w celu uniknięcia kary. Warto jednak pamiętać, że według treści nowych zapisów ustawy organ kontroli drogowej z Francji będzie mógł przeanalizować dokumentację z ostatnich 28 dni pracy kierowcy, a więc wymogiem będzie udokumentowanie sposobu odpoczynku nawet w innych krajach UE. Ponadto, jeżeli na przewoźnika zostanie nałożona kara najpierw będzie on musiał ją zapłacić, a dopiero później ubiegać się o zwrot, jeśli chce się on od niej odwołać.

Kolejną istotną informacją jest to, że pod naciskiem międzynarodowego środowiska transportowego rząd francuski zakwalifikował tego typu wykroczenie do kategorii V- z przewidywaną karą 1 000 – 1500 euro. Międzynarodowa Unia transportu Drogowego – IRU i Komisja Europejska zgodnie stoją na stanowisku, iż wymiar kary jest niewspółmierny do wykroczenia.

Nowelizacja nie została jednak jeszcze formalnie przyjęta przez rząd francuski!

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że projekt nowelizacji ma zostać zatwierdzony pod koniec czerwca br.

 

Natalia Sołtowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/282/40/Zaostrzenie-kar-we-Francji-za-odpoczynek-w-kabinie/