Zmiana stanowiska Ministra Transportu w sprawie kar nakładanych „za bramownice” w systemie viaTOLL

Minister Transportu w piśmie do Mariusza Miąsko (prezesa Kancelarii Prawnej Viggen), poinformował, że zmodyfikował własne stanowisko w sprawie kar nakładanych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty. W sprawie tej wielokrotnie interweniowało Stowarzyszenie U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga”. Minister Transportu przez wiele miesięcy stał na stanowisku, że nakładanie kar „za bramownice” wynika z jednoznacznej definicji „przejazdu” wynikającego z art 13k ustawy o drogach publicznych. Jednak po kilkunastu kolejnych interwencjach w tej sprawie Minister Transportu w piśmie do RPO zmienił stanowisko i uznał, że definicja „przejazdu” nie jest jednak jednoznaczna. Z treści wynika pisma MT wynika więc że można ją rozumieć odmiennie niż GITD. Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowaryzszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” wypowiedział się we wspomnianej sprawie na własnym blogu: www.mariuszmiasko.pl.

2

3

4

5

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/152/40/Zmiana-stanowiska-Ministra-Transportu-w-sprawie-kar-nakladanych-za-bramownice-w-sustemie-viaTOLL/