Od 1 marca zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, uległa zmianie organizacja służb celno- skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sprawdź co powinieneś wiedzieć na ten temat i jakie zmiany nastąpiły w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych!

 

Pełna publikacja znajduje się  pod adresem:  http://jazdaprawna.pl/2017/03/02/zmiany-w-sposobie-wydawania-indywidualnych-interpretacji-podatkiwych/