Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Najlepsza Droga

Na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Najlepsza Droga dnia 18 sierpnia 2012 roku dokonano zmiany na stanowisku Prezesa. Nowo wybranym Prezesem Stowarzyszenia Najlepsza Droga został właściciel Kancelarii Prawnej Viggen Pan Mariusz Miąsko.