Związek Komunalny Gmin „KM” w Olkuszu wyłożył plan transportowy

Związek Komunalny Gmin „KM” w Olkuszu wyłożył ponownie plan transportowy.
Plan przygotowała Kancelaria Prawna Viggen s.c. Jest to już drugie wyłożenie planu ponieważ po pierwszym wyłożeniu przewoźnicy oraz zainteresowane gminy złożyli kilkadziesiąt uwag i propozycji. Plan powinien zostać uchwalony w ciągu kilku najbliższych miesięcy. „Zgodnie z procedurą należało się odnieść do uwag. Uwzględniliśmy znaczną część uwag do planu, łącznie około 20%. Uwagi miały różny charakter, większość miała charakter porządkowy, część wynikała z niedoczytania treści planu natomiast kilka uwag było bardzo racjonalnych i zasługiwało na uwzględnienie w planie” wyjaśnia Mariusz Miąsko – Prezes kancelarii która przygotowała plan transportowy. Plan składa się z 3 części: Planu zasadniczego, Studium Uwarunkowań dla Planu, Wykazu Załączników do Planu.
Wszystko więc wskazuje na to że Olkusz będzie jedną z pierwszych gmin które uchwalą niebawem plan transportowy.
Z planem można zapoznać się na stronie internetowej ZGK „KM” w Olkuszu.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/120/40/Zwiazek-Komunalny-Gmin-KM-w-Olkuszu-wylozyl-plan-transportowy/