Delegowanie pracowników do Republiki Federalnej Niemiec po 1 stycznia 2017 roku

Nowy Rok oznacza w prawodawstwie to nie tylko rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego, czy roku obrotowego, ale przede wszystkim kolejne zmiany w zakresie porządku normatywnego i kolejne nowelizacje.

Zagadnienia nowości sposobu i kosztów delegowania pracowników mobilnych do Francji w celu wykonywania pracy w imieniu i pod kierownictwem pracodawcy zostały omówione w publikacji, która jest dostępna na stronie http://kancelariaprawnaviggen.pl/delegowanie-pracownikow-do-francji-po-1-stycznia-2017-r/. Niestety, nie są to jedyne zmiany, do których należy się przygotować. Kolejne zagadnienia dotyczące wysyłania pracowników mobilnych, tym razem do wykonywania swoich zadań, zostały przygotowane przez Urząd Celny Republiki Federalnej Niemiec.

Od 1 stycznia 2017 roku niemieckie organy celne oraz rząd wprowadziły nowy obowiązek zgłaszania pracowników mobilnych, zatrudnionych przez pracodawcę mającego siedzibę w Polsce, którzy zamierzają wykonywać swoje zadania na terenie Republiki Federalnej Niemiec, świadcząc usługi podmiotowi znajdującemu się w Niemczech. Do końca tego roku oraz w okresie przejściowym do 30 czerwca 2017 roku zgłoszenia pracodawcy dokonują za pomocą formularza papierowego, który musi zostać wysłany faksem do odpowiedniego Urzędu Celnego na numer 0049 221 96 48 72. Po pierwszym stycznia zostanie uruchomiona platforma internetowa – obecnie w budowie – za pomocą której konieczne będzie zgłoszenie pracownika do pracy na terytorium Niemiec. Adres przedmiotowej strony dostępny jest pod tym linkiem https://www.meldeportal-mindestlohn.de/.

Według niemieckich wytycznych takie zgłoszenie ma być nieodpłatne, a sam formularz będzie miał strukturę identyczną jak ten stosowany do tej pory, żadne rubryki mają nie ulec zmianie i żadne dodatkowe informacje nie będą wymagane. W takiej sytuacji, po uzupełnieniu w systemie formularza, będzie on przysłany online do Niemiec. Inne dodatkowe obowiązki zgłoszeniowe nie będą wymagane.

Przypominam również, że od Nowego Roku płaca minimalna za godzinę pracy na terenie Republiki Federalnej Niemiec będzie wynosiła 8,84 euro brutto i jest to kwota należna kierowcom przewożącym osoby lub towary w transporcie międzynarodowym lub kabotażowym. Zaznaczam jednak, że w innych branżach takich jak budownictwo, montaż konstrukcji stalowych czy oczyszczanie miasta, pensja minimalna jest wyższa i zależy również od tego, czy praca wykonywana jest na terenie byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czy też nie. Ma to takie znaczenie, że jeżeli kierowca wykonuje przewóz kontenerów z odpadami to jego wynagrodzenie będzie niemal o 50 centów wyższe.

Zaznaczam także, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zgłoszenie delegowania pracowników może być dokonane zarówno w sposób „tradycyjny”, jak i za pomocą wyżej wspomnianej platformy, a decyzja o wyborze należy do pracodawcy.

 

Piotr Potocki

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

Zainteresowane, wyliczeniem „minimalnej niemieckiej”, firmy

prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną Viggen Sp.j. pod numerami telefonów:

509 982 577,

(12) 637 24 57

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu print screeny z autorskiego oprogramowania Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. – VTS Project sp. z o.o., wyspecjalizowanego do wyliczania płac minimalnych w poszczególnych krajach:

 

widok-modulu-logowania

1

panel-logowania

2
informacje-z-plikow-ddd_23

raport-naruszen

screen_2

5-jpg

porownanie-plikow_2

1-delegowanie

2-delegowanie

3-delegowanie

4-delegowanie

5-delegowanie

6-delegowanie

6

raport_1

raport_2

raport_3

raport-delegacji

widok-modulu-raportow-wynagrodzen

raport-wynagrodzen-francja

raport-wynagrodzen-niemcy

podpis_dyplom

dyplom

 na-koniec

 
 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).