Przepis, który zwalnia z odpowiedzialności. Kolejny sukces Kancelarii Prawnej Viggen

Niewielu przewoźników ma świadomość, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje przepis, który zwalnia przewoźników całkowicie z odpowiedzialności za przekroczenia norm rozporządzenia 561/2006 WE. „Wystarczy powołując się na art 92b ustawy o transporcie drogowym wykazać, że w firmie transportowej obowiązuje właściwa organizacja pracy, właściwa dyscyplina pracy a także że kierowcy nie są wynagradzani za ilość przewożonych rzeczy” – mówi Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen s.c. „Kiedy ponad rok temu procedowaliśmy nad tym przepisem w Sejmie w podkomisji transportu, to zastanawiałem się jak organy kontrolne podejdą do realizacji tej niezwykle słusznej ale i korzystnej dla przewoźników normy prawnej. Okazało się na szczęście że tak ITD jak i Urząd Celny co do zasady respektują treść tej normy i zwalniają firmy transportowe z odpowiedzialności w całości” – dodaje Mariusz Miąsko Przepis jest skuteczny jeśli przewoźnik wykaże, że firma posiada właściwa dyscyplinę i organizację pracy. I tu powstaje wątpliwość co należy rozumieć pod tymi pojęciami ? „Nasza kancelaria opracowała autorki zbiór procedur organizujących firmę transportowa i dzięki temu już wielokrotnie całkowicie znieśliśmy odpowiedzialność z firm transportowych po kontrolach na drodze oraz w przedsiębiorstwie i praktyczne stosowanie tego dobrego przepisu jest wielkim sukcesem naszym i naszych klientów” – dodaje Miąsko Poniżej prezentowana jest przykładowa pozytywnie zakończona dla przewoźnika sprawa oparta na praktycznym zastosowaniu opisanego przepisu. www.kancelariaprawnaviggen.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/130/40/Przepis-ktory-zwalnia-z-odpowiedzialnosci-Kolejny-sukces-Kancelarii-Prawnej-Viggen/