Rewolucyjny sposób rozliczania diet


1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Pracodawca nie będący jednostką budżetową ani samorządową na mocy art. 77 ze zn. 5 • może stosować jedną stawkę diet na wszystkie kraje
W jakiej walucie wypłacamy dietę zagraniczną? Bez tytułu W jakiej walucie wypłacamy dietę zagraniczną?
Zasada – wypłacanie w walucie obcej
Za zgodą pracownika – w walucie polskiej (wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty)
Dieta a zapewnienie wyżywienia pracownikowi
OBECNIE – zarówno dieta w podroży krajowej i za granicą będzie zmniejszana o koszt bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1. W podróży krajowej: Śniadanie – 25% diety Obiad – 50% diety Kolacja – 25% diety 2. W podróży zagranicznej: Śniadanie – 15% diety Obiad – 30% diety Kolacja – 30% diety
Wyjątek: Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne wyżywienie przysługuje 25 % diety Gdy pracownik otrzymuje pieniądze na wyżywienie – co do zasady dieta nie przysługuje
ALE: jeżeli ta kwota jest niższa od diety to pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety KRAJ 100% ZAGRANICA 75 % ZAŁOŻENIA BIZNESOWE 270 zł = wartość paczki na 10 dni WARTOŚĆ DIETY Procenty Kraje 30zł 90 % Polska Od 39€ do 42€ około 15 % Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Ukraina, Litwa Od 48€ do 52€ Około 13% Włochy, Rosja, Portugalia, Grecja, Niemcy, Francja, Hiszpania, Austria Od 55€ do 57€ Około 11% Chiny, Islandia, Łotwa Rozliczenie: FIRMA-PACZKA 270zł-KIEROWCA-ok. 10%-Dom FA REKLAMA (Agencja 555) O wartości od 30 zł do 50 zł x 1 kierowca KALKULACJA 50 kierowców x ok. 30 – 50 zł = ok.1500 zł – 2500 zł x 12 miesięcy = Ok. 18000 – 30000 zł Zysk firmy = od 18000 do 30000zł
Dziękuję za uwagę, •Kancelaria Prawna Viggen s.c. ul. Częstochowska 6 32-085 Modlnica kontakt 606 589 800

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/178/40/REWOLUCYJNY-SPOSoB-ROZLICZANIA-DIET/