System zarządzania procesami załadunku i mocowania (w kontekście uwarunkowań prawnych)

Bardzo często nawet w dużych korporacjach operacyjne procesy logistyczne są oparte na przypuszczeniu, że wszystko zostało wykonane prawidłowo i nic złego się nie zdarzy. Proces załadunku bardzo często oparty jest wyłącznie na doświadczeniu ludzi, którzy dokonują załadunku.

Czy to wystarczy by w aktualnie istniejącym systemie prawnym spać spokojnie?!

System obowiązującego prawa rozkłada odpowiedzialność na wszystkich uczestników procesu załadunku i przewozu w równym stopniu. Prawo to jest logiczne i precyzyjnie jest w stanie wskazać na jakim etapie w/w procesu powstało zaniedbanie. W bardzo skuteczny sposób poprawia bez zbędnych dodatkowych procedur poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma również jeszcze jeden bardzo ważny wymiar – wymiar ekonomiczny! Prawidłowo „poukładany” proces logistyczny załadunku i mocowania skraca czas wykonania tych operacji, gwarantuje przeprowadzenie ich zgodnie z obowiązującymi normami prawa transportowego, podnosi wiarygodność firmy wśród kooperantów oraz za każdym razem jest powodem do zwiększenia rentowności firmy poprzez ograniczenie strat związanych z uszkodzeniem ładunku lub chociażby uszkodzeniem samego opakowania zewnętrznego.

Przygotowanie systemu zarządzania procesami załadunkowo-mocowaniowymi w kontekście uwarunkowań prawnych jest sprawą złożoną, ale przynosi załadowcom w konsekwencji działania duże korzyści finansowe. Doświadczenie krajów wysoko rozwiniętych pokazuje jednak, że każdy perfekcyjnie przygotowany proces to zysk i oszczędności dla wszystkich jego uczestników. Osobiście nie znam ludzi zajmujących się biznesem, którzy broniliby się przed zwiększeniem rentowności swojej firmy i poprawianiem jej wizerunku na rynku. W tym wypadku, aby system funkcjonował poprawnie niepotrzebne jest jakakolwiek rozbudowa prawa sankcyjnego. Temat załatwia klient docelowy, który chce otrzymać towar taki jak zamówił, w nienagannym stanie spełniający jego oczekiwania. Najlepszy towar świata dostarczony w uszkodzonym opakowaniu jest problemem dla jego sprzedawcy, a w oczach klienta docelowego nawet najlepsza marka traci swój nieskazitelny wizerunek, na który bardzo często pracowały całe pokolenia.

Zwiększeniem rentowności Państwa firmy i rozwiązanie wszelkich problemów związanych z procesem zarządzania załadunkiem i mocowaniem jest Logistic Technologies Sp. z o.o., która jest jedynym na rynku polskim podmiotem zajmującym się problemami operacji logistycznych, jakim jest przygotowanie ładunku do przewozu oraz załadunek pojazdów. Merytoryczność, kompetencje, własne biuro konstrukcyjne tego zespołu oraz kontakty z najlepszymi europejskimi fachowcami z branży, pozwalają mam rozwiązać każdy najbardziej złożony problem związany z procesem załadunku, ale również i samego przewozu. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami oraz do mnożenia swoich zysków w obszarach, które kraju unijnym jakim jest Polska są jeszcze do osiągnięcia. Pozwoli nam to dorównać najlepszym i bez wątpienia jeszcze bardziej poprawić swój wizerunek w Unii Europejskiej, a Państwu zwiększyć zyski.

 

inż. Jarosław Kędzior

LOGISTIC TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

UL. CZĘSTOCHOWSKA 6

32-085 MODLNICA (k. Krakowa)

tel.: 509-982-577

tel.: 606-589-800

tel.: 509-651-951

tel/fax.: 12 637-24-57

mail.: biuro1@logistictechnologies.pl

www.logistictechnologies.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/281/40/System-zarzadzania-procesami-zaladunku-i-mocowania-w-kontekscie-uwarunkowan-prawnych/