Od dziś obowiązują całkowicie nowe przepisy transportowe!

Ile Firm w Polsce jest do nich przygotowanych? Z całą pewnością 309 firm wykorzystujących program Wirtualny Audytor zostało automatycznie przygotowanych do nowych obowiązków. Tak samo z całą pewnością dobrze przygotowane jest około 570 firm transportowych które uczestniczyły w specjalnych audytach prawnych, konferencjach oraz szkoleniach transportowych organizowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c w ciągu ostatnich wielu miesięcy. A pozostałe firmy? Tego dokładnie nie wiadomo ale każdy kto uczestniczył w procesie dostosowania się do nowych przepisów wie że aby spełniać minimalne wymagania które obowiązują od dziś należało sobie zadać szereg pytań – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.  WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH.


ZAZNACZAMY ŻE PONIŻSZE ZESTAWIENIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY, WYRYWKOWY I POGLĄDOWY I NIE STANOWI ZWARTEGO LISTY KONTROLNEJ KTÓREJ NALEŻY PODDAĆ FIRMĘ W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 GRUDNIA 2011 ROKU.

 
CZY POSIADASZ UMOWĘ Z POSIADACZEM CKZ ? (nie dotyczy jeśli posiadaczem CKZ jest WŁAŚCICIEL)
 
A) JEŚLI NIE TO CZY CHCESZ ABY WIRTUALNY AUDYTOR JĄ PRZYGOTOWAŁ ?
B) JEŚLI TAK TO CZY CHCESZ ABY WIRTUALNY AUDYTOR SPRAWDZIŁ PRAWIDŁOWOŚĆ TWOJEJ UMOWY ?
 
CZY Z UMOWY Z POSIADACZEM CKZ WYNIKA ŻE ODPOWIADA ON ZA NASTĘPUJĄCY WYKAZ ELEMENTÓW:
 
A) UTRZYMANIE I KONSERWACJA POJAZDÓW
B) SPRAWDZANIE UMÓW I DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH
C) PODSTAWOWĄ KSIĘGOWOŚĆ
D) NADZÓR NAD PRZYDZIELENIEM ŁADUNKÓW KIEROWCOM I POJAZDOM
E) SPRAWDZANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
 
 
CZY TWOJA FIRMA POSIADA SIEDZIBĘ KTÓRA:
 
A) MA MIEJSCE LOKALIZACJI NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ?
B) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ DOKUMENTY KSIĘGOWE FIRMY?
C) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ AKTA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW FIRMY?
D) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ WYKRESÓWKI / PLIKI CYFROWE / ORAZ ZAŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY?
F) INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM TRANSPORTU (NP.: FAKTURY, CMR, itp.)
 
CZY POSIADACZ CKZ ZOSTAŁ SKAZANY ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
 
A) PRAWA HANDLOWEGO
B) PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
C) PRAWA ZWIĄZANEGO Z PŁACAMI I WARUNKAMI ZATRUDNIENIA
D) PRAWA RUCHU DROGOWEGO
E) PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
F) HANDLU LUDŹMI LUB NARKOTYKAMI
 
CZY TWOJA FIRMA TRANSPORTOWA POSIADA “BAZĘ TRANSPORTOWĄ” ?
 
A) TAK
B) NIE – jeśli nie to nie możesz wykonywać transportu – wykonujesz go nielegalnie
 
Jeśli A) to czy:
A) czy posiadasz baza ma charakter “RZECZYWISTY” i czy faktycznie wykonujesz na niej działalność związaną z pojazdami którymi dysponujesz ?
B) czy bazą dysponujesz w sposób “CIĄGŁY” (czy potwierdza to jakaś umowa długoterminowa ?)
C) czy w bazie znajdują się “URZĄDZENIA TECHNICZNE” lub “SPRZĘT TECHNICZNY” do obsługi pojazdów?
 
W A), B) I C) mogą być wyłącznie odpowiedzi: “TAK” – JEŚLI odpowiedź jest “NIE” to firma nie posiada bazy i nie ma prawa wykonywać transportu
 
CZY POSIADACZ CKZ SPEŁNIA WYMAGANIA DOBREJ REPUTACJI: – CZYLI:
 
A) CZY ZOSTAŁ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM?
B) CZY WYCIĄGNIĘTO W STOSUNKU DO NIEGO KONSEKWENCJE PRAWNE ZA POWAŻNE NARUSZENIE PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH ?
jeśli: TAK w A) i/lub B) to nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać zarządzania transportem w firmie transportowej
 
CZY POSIADACZ CKZ: (mogą być wyłącznie odpowiedzi TAK – jeśli zaznaczą NIE choćby w jednym przypadku de facto firma nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać transportu)
 
A) MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ ?
B) MA RZECZYWISTY ZWIĄZEK Z FIRMĄ TRANSPORTOWĄ (nie jest jedynie “figurantem”) ?
 
CZY POSIADACZ CKZ:
 
A) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ?
B) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ ?
C) POSIADACZEM CKZ JEST WŁAŚCICIEL FIRMY TRANSPORTOWEJ ?
 
JEŚLI:
A) lub B) to: posiadacz CKZ posiada w umowie dokładnie określony zakres odpowiedzialności ?
 
A) TAK – jeśli “TAK” – to ok…wszystko gra
B) NIE – jeśli “NIE” – to należy sporządzić umowę z posiadaczem CKZ w której DOKŁADNIE zostanie określony zakres odpowiedzialności posiadacza CKZ
 
CZY POSIADACZ Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:
 
A) pracuje nie więcej niż w 4 firmach transportowych jako posiadać CKZ (osoba zarządzająca transportem w firmie transportowej) ?
jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ
B) zarządza łącznie (w kilku przedsiębiorstwach) nie więcej niż 50-cioma pojazdami wpisanymi do licencji ? jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ
 
CZY FIRMY WYKONUJĄCE PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE MAJĄ POSIADACZA CKZ ? jeśli nie to nie spełniają wymogu dobrej reputacji i nie mogą wykonywać legalnie transportu
podstawowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:
 
A) dla “Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych) podstawowa forma to: “SPRAWOZDANIE FINANSOWE”
B) dla licencji Międzynarodowych podstawowa forma to: “SPRAWOZDANIE FINANSOWE”
C) dla “Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych) ale dla wykonywania “pośrednictwa w przewozie rzeczy) formy nie ulegają zmianie.
 
Dodatkowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:
 
w drodze “odstępstwa” (na podstawie wniosku) właściwy organ (Wydział Komunikacji lub BOTM) może wydać zgodę (w formie decyzji) aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową w formie:
 
a) gwarancji bankowej,
b) ubezpieczenia
 
Jeśli firma posiada inne formy poświadczenia sytuacji finansowej niż wymienione powyżej to faktycznie nie spełnia wymogu dobrej reputacji i może oczekiwać:
a) cofnięcia licencji,
b) cofnięcia CKZ
 
 
WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

WWW.KANCELARIAPRAWNAVIGGEN.PL
TEL.: (12) 637-24-57
TEL KOM 509-651-951
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/59/40/OD-DZIs-OBOWIaZUJa-CAlKOWICIE-NOWE-PRZEPISY-TRANSPORTOWE/