Rozporządzenie 1071/2009 WE zawiera poważny błąd w tłumaczeniu !!!

Jakość tłumaczeń Unijnych aktów prawnych z wersji oryginalnych (angielskiej, niemieckiej lub francuskiej) na język polski pozostawia wiele do życzenia. Tym razem kolejny poważny błąd dotknął rozporządzenie 1071/2009 WE, które niedługo będzie obowiązywało firmy transportowe oraz posiadaczy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
Błąd tłumaczenia nie jest groźny jeśli dotyczy kwestii błahych. Problem powstaje jeśli błędne tłumaczenie dotyczą kluczowych obszarów aktu prawnego i wpływa na zmianę rozumienia całego lub znacznej część aktu prawnego – tak jest właśnie w przypadku rozporządzenia 1071/2009 WE – błąd dotyczy kwestii kluczowej.
Już kilka razy Kancelaria Prawna Viggen s.c zwracała uwagę przewoźników oraz Ministerstwa Infrastruktury na błędy tłumaczeń unijnych aktów prawnych. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku:
a) błędnego tłumaczenia art 9 umowy AETR (w ramach rozporządzenia 3820-85 EWG). Błąd został wychwycony przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c oraz poprawiony po pisemnej interwencji Kancelarii Prawnej Viggen s.c www.kancelariaprawnaviggen.pl w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Infrastruktury. W wyniku błędu w tłumaczeniu nasi rodzimi przewoźnicy oraz kierowcy nie mieli przez kilka lat świadomości co do istnienia przepisu pozwalającego im zwolnić się z odpowiedzialności finansowej za przekroczenia norm rozporządzenia 3820-85-EWG.
b) błędne tłumaczenie zaświadczenia działalności kierowcy. Błąd polegał na dodaniu do polskiej wersji językowej 4 słów (skąd się one wzięły?), które nie występowały w wersji oryginalnej przez co całkowicie zmieniono sens zaświadczenia w skutek czego nie dało się go wystawić na okresy odpoczynków tygodniowych. Kancelaria Prawna Viggen s.c. zwróciła na to zagadnienie uwagę Ministerstwa Infrastruktury. Błąd został usunięty.
c) błędne tłumaczenie znowelizowanego art 29 rozporządzenia 1073/2009 WE. Błąd został wychwycony przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. i zgłoszony pisemnie do Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury Pana Marka Grabarka oraz poprawiony zgodnie z sugestiami kancelarii. Błąd dotyczył kluczowej kwestii związanej z zasadami dotyczącymi długości okresów prowadzenia autokarów w transporcie międzynarodowym.
Kolejny błąd znajduje się w jednym z kluczowych przepisów rozporządzenia 1071/2009 WE.
Obecnie Kancelaria Prawna Vigge s.c. przygotowała projekt poprawy błędnie przetłumaczonego – przepisu, który został przesłany w formie pisemnej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Uczestników Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”www.najlepszadroga.pl do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych celem jego poprawy.
Na czym polega błąd oraz jakie rodzi skutki prawne dla organów kontrolnych, przedsiębiorstw transportowych oraz osób zarządzających transportem – ta oraz inne kwestie zostaną zaprezentowane podczas konferencji poświęconej tematyce:
PRAKTYCZNE METODY ORGANIZACJI FIRMY TRANSPORTOWEJ W 2011 ROKU W ŚWIETLE REWOLUCYJNYCH ZMIAN NARZUCONYCH POZPORZĄDZENIAMI UNIJNYMI”.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się na zasadach określonych w poniższym linku:
http://najlepszadroga.pl/index.php?id=137&id2=134
 
Zapraszamy serdecznie.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/36/40/Rozporzadzenie-1071-2009-WE-zawiera-powazny-blad-w-tlumaczeniu/