PILNE: Węgry zmieniają stanowisko w sprawie przedstawiciela

Kancelaria Prawna Viggen, w związku z wprowadzeniem ustawy nr LXXIX z 2016 r., wystosowała zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier na temat konieczności posiadania przedstawiciela na terenie Węgier. W odpowiedzi przesłanej do Kancelarii wynika, iż posiadanie stałego miejsca zamieszkania przedstawiciela na terenie Węgier nie jest konieczne.

Niniejsza korespondencja przeprowadzona była w formie elektronicznej.

Treść odpowiedzi poniżej:

 

„Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana listu wysłanego dnia 12 sierpnia 2016 roku, pragnę przekazać następujące informacje:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (dalej jako Dyrektywa) nie zawiera żadnego postanowienia nakładającego obowiązek posiadania przez Przedstawiciela stałego miejsca zamieszkania na terenie Węgier.

Dyrektywa nie ustanawia obowiązku przechowywania przez Przedstawiciela dokumentacji należących do przedsiębiorstwa <delegującego>, jednakże zgodnie z art. 9 (1) e) Dyrektywy, Przedstawiciel jest zobowiązany do wysyłanie i odbierania dokumentacji i/lub zawiadomień jeżeli upoważniony organu wystąpi o to w trakcie inspekcji.”

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie minimalnej włoskiej, francuskiej, niemieckiej oraz węgierskiej.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577,

502 189 280,

606 589 800,

519 140 984,

786 137 796.