Jakie świadectwo kwalifikacji dla Kierowcy z Ukrainy? Kwalifikacja wstępna, wstępna przyśpieszona, czy szkolenie okresowe?

Jednym z wymogów ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo kierowcy jest spełnienie wymagań, o których mowa w Ustawie o transporcie drogowym.

W związku z powyższym, kierowcy z Ukrainy oraz inni kierowcy spoza Unii Europejskiej muszą odbywać szkolenia na zasadzie analogicznej jak polscy kierowcy, a zatem wszystko zależy od tego kiedy po raz pierwszy zostało wydane ich prawo jazdy.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy przed 10.09.2009 (kat. C) i 10.09.2008 (kat. D) mogą odbyć szkolenie okresowe, natomiast wszyscy ci, którzy odebrali prawo jazdy po tym terminie powinni przejść kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Przykład:

  • Kierowca Vitalii Kategorię „C” uzyskał po raz pierwszy w roku 2007. W związku z tym wystarczy, że przystąpi do szkolenia okresowego.

  • Kierowca Oleksandr Kategorię „C” uzyskał po raz pierwszy w roku 2013, jednak ma więcej niż 21 lat, dlatego w jego przypadku odpowiednia jest kwalifikacja wstępna przyśpieszona, do której można przystąpić mając ukończone 21 lat w przypadku posiadania kat. C i 23 lata posiadając kat. D.

  • Kierowca Volodymyr Kategorię „C” uzyskał po raz pierwszy w roku 2016, jednak nie ukończył jeszcze 21 lat, dlatego musi przejść kwalifikację wstępną.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, Pracodawca ma obowiązek przechowywania kopii świadectw kwalifikacji, orzeczeń psychologicznych oraz lekarskich.

Za nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego szkolenia grozi mandat w wysokości 800 zł, natomiast za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego kierowcy, który nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia – 1000 zł. Obie sankcje grożą osobie odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie.

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:

 

– transportowego administracyjnego,

– transportowego prawa pracy,

– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,

– procesowego,

– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,

– transportowego prawa ubezpieczeń,

– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),

– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),

–   wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,

– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

 

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN

pod nr tel.: (12) 637-24-57

509 982 577

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).