Wątpliwości wokół bloków programowych na świadectwach kwalifikacji kierowców

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem odnowienia uprawnień dla Kierowców (przypominam, że do 10 września 2014 r. muszą to zrobić Kierowcy posiadający prawo jazdy Kat. C1 lub C, którzy uzyskali je po raz pierwszy między 1 stycznia 2006 r., a 10 września 2009 r.), chcielibyśmy poruszyć niezwykle istotną, choć bardzo często bagatelizowaną zarówno przez Przedsiębiorców, jak i przez pracowników ośrodków szkoleniowych kwestię dotyczącą bloków programowych na świadectwach kwalifikacji Kierowców.

Kierowca, który posiada uprawnienia na obie kategorie – zarówno C jak i D, a na chwilę obecną wykonuje tylko i wyłącznie przewóz osób, winien posiadać na swoim świadectwie kwalifikacji blok programowy odpowiedni dla kategorii D, albo oba. Ta druga opcja jest zdecydowanie bardziej praktyczna z uwagi na to, że Kierowca może w każdej chwili zmienić pracę i otrzymać zatrudnienie w firmie zajmującej się przewozem rzeczy – nie ma wtedy wątpliwości co do bloków programowych na dokumencie.

Jak jest w praktyce?

Otóż notorycznie zdarza się , że kierowcy autobusów chcący odnowić swoje uprawnienia, szkoleni są w ramach bloków programowych dla kategorii C. Na odnowienie tych uprawnień jest zdecydowanie więcej chętnych, dlatego ze względów ekonomicznych wtłacza się wszystkich szkolonych Kierowców do jednego worka. Później kierownicy ośrodków szkoleniowych tłumaczą, że przecież tak było od lat i że część podstawowa szkolenia przeznaczona jest dla wszystkich kategorii.

Zgadza się.

Jednak kurs składa się niezmiennie z dwóch części – tą drugą jest właśnie część specjalistyczna w zakresie odpowiedniego bloku dla Kategorii C lub D.

Wystarczy zerknąć do załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, żeby zauważyć ewidentną różnicę w blokach.

Również Art. 39 b ust. 2. Ustawy o Transporcie Drogowym wskazuje jednoznacznie, że „Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E

2) D1, D1+E, D i D+E”

Wątpliwości może budzić ust. 6 Art. 39 d, który brzmi: „Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego”. Rzeczywiście – Kierowca posiadający prawo jazdy kat. C i D może ukończyć szkolenie z jednego bloku, Ustawodawca nie narzuca w normie konkretnego modułu, z drugiej strony nie określa jednak, że może to być dowolny blok programowy, tylko właśnie ten jeden, w ramach którego Kierowca zamierza wykonywać przewozy. Nie powinno zatem dojść do sytuacji, w której Kierowca ukończył szkolenie okresowe w ramach modułu C i taki też blok programowy ma wpisany na świadectwie kwalifikacji, natomiast w najbliższym czasie ma w planach tylko i wyłącznie wykonywanie przewozu osób.

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/279/40/Watpliwosci-wokol-blokow-programowych-na-swiadectwach-kwalifikacji-kierowcow/