My wiemy jak wyliczyć "minimalną francuską"!

3

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Branża transportowa co rusz jest bombardowana traumatycznie brzmiącymi informacjami – jakież to nieszczęście stanowi płaca minimalna kierowców delegowanych do Francji, Niemiec i Włoch. Przedsiębiorcy karmieni są wiadomościami na najróżniejszych konferencjach, iż ponoć kompletnie nie wiadomo jak wyliczyć minimalną płacę we Francji, że nie opłaca się jeździć do Francji itp.

Sądzę, że należy zaufać wszystkim tym niektórym „ekspertom”, którzy na konferencjach w trakcie swoich wystąpień głównie informują, że w kwestii „minimalnej francuskiej” czegoś nadal: „nie wiedzą”, „jeszcze nie wiedzą”, „nie mogli ustalić” itp. Trzeba docenić szczerość tychże „ekspertów”… i wierzyć im, bo jeśli sami twierdzą, że nadal czegoś „nie wiedzą” to z całą pewnością mają rację!

Nie ma sensu zlecać im jakiejkolwiek usługi, bo oni przecież uczciwie i otwarcie mówią, że tego nie potrafią zrobić! Jaki jest sens zlecać usługę komuś, kto na miano „eksperta” wyrasta tylko dlatego, że wychodzi w garsonce lub garniturze, podnosi w dystyngowany sposób paluszek i z mądrą miną mówi: „nie wiem jak to zrobić”… „tego nie da się zrobić”.

Nie wiem jak Państwo, ale ja im wierzę, że tego nie potrafią zrobić. Zawsze mnie zastanawiało, czy tym prelegentom nie jest wstyd wyjść na środek sali i na większość pytań odpowiadać, że „nie wiedzą” i „nie potrafią”. W branży TSL powstała jakaś nowa moda na ekspertów od niewiedzy :-), wróżów plag i nieszczęść egipskich jednocześnie…

Jest teoria, która określa kim jest ekspert. Teoria ta wyrażona jest według zasady tzw.: „Delty Diraca”, która mówi, że prawdziwy ekspert wie nieskończenie dużo o zagadnieniu czasami przesadnie drobnym. Potocznie mówi się więc, że ekspert to człowiek, który wie prawie wszystko, aż do tego stopnia, że czasami wie prawie wszystko o prawie niczym ;-).

Natomiast w branży TSL zapanowała dziwna moda na ekspertów, którzy wiedzą NIC na KAŻDY TEMAT 🙂 A ponieważ „eksperci od plag egipskich” muszą coś dodać na temat, o którym nic nie wiedzą, więc… wróżą nieszczęścia….

W taki to właśnie sposób, branża TSL jest nasączana całkowicie nieprawdziwymi i nieprofesjonalnymi informacjami na temat zasad rozliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych do Niemiec i Francji.

Tymczasem, oczywiście doskonale wiadomo jak wyliczyć minimalne płace w poszczególnych krajach i oczywiście można to zrobić w sposób bezpieczny, legalny i relatywnie prosty – proszę nie dać się zwodzić kompletnie nieprawdziwym i nieprofesjonalnym informacjom. Mało tego – opłaca się jeździć na Francję jak nigdy dotychczas (zwłaszcza w przypadku tranzytu przez Niemcy), tylko trzeba wiedzieć, jak zrobić to legalnie i biznesowo korzystnie. Temu zagadnieniu poświęcona będzie kolejna publikacja.

Jeśli ktoś nie wie jak wyliczyć płacę minimalną we Francji to jest to jego problem, ponieważ my w Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. doskonale wiemy, jak dokonać tych wyliczeń w sposób zgodny z polskim prawem pracy, unijnym prawem pracy, polskim i unijnym prawem ubezpieczeń społecznych. Mało tego – nie tylko wiemy jak dokonać obliczeń, ale dodatkowo sami (za pomocą własnego oprogramowania VTS – specjalnie napisanego na tę okoliczność) – dokonujemy wyliczenia dla naszych klientów wszystkich elementów składowych. Nie stanowi to nawet najmniejszego wyzwania.

Więc skąd larum podnoszone i utrwalane przez niektórych „expertów” branży TSL o rzekomych problemach w wyliczeniu płacy minimalnej Niemiec i/lub Francji?

Można przypuszczać, że chodzi o dwie prozaiczne przyczyny:

– Po pierwsze, tak się dziwnie złożyło w branży TSL, niektórymi „ekspertami” najczęściej są właściciele firm „rozliczeniowych”, którzy nie są prawnikami, a zwłaszcza nie są prawnikami krajowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o międzynarodowym prawie pracy i ubezpieczeń społecznych już nie wspominając. Nic więc dziwnego, że w obecnej sytuacji, gdy owi eksperci muszą zmierzyć się z obiektywnie – bardzo trudnymi zagadnieniami prawnymi w rozwiązaniu, których trzeba wykorzystać cały kunszt prawniczy, zdobywany całymi latami doświadczeń – owi „eksperci” napotykają na nierozwiązywalny dla nich problem. Mają, więc najwyraźniej potrzebę zakomunikować całemu światu, jakież to trudne i niewykonalne jest wyliczenie płacy we Francji. I jest to prawdą o tyle, że dla kogoś kto się nie zna na prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, przedmiotowe zagadnienie jest skrajnie trudne, a wręcz nierozwiązywalne… tak samo jak trudna jest pełna księgowość dla laika, a dla prawdziwego księgowego, księgowość jest… prosta.

Dlatego też wbrew alarmistycznym opiniom najróżniejszych ekspertów, tak obiektywnie dla KPV, przedmiotowe zagadnienie jest relatywnie proste, ponieważ zatrudniamy łącznie kilkunastu prawników krajowego i międzynarodowego prawa pracy i mamy bardzo duże doświadczenie procesowe – czyli wiemy z doświadczenia procesowego, w jaki sposób dana konstrukcja prawna może zachować się w procesie.

– Po drugie, można przypuszczać, że kolejnym powodem, dla którego najróżniejsze centra i firmy rozliczeniowe tak bardzo utyskują nad wprowadzeniem płac minimalnych jest fakt, iż nie dysponują instrumentami (oprogramowaniem specjalistycznym), pozwalającymi na rozliczanie wynagrodzeń płac minimalnych. Owszem, obecnie wykorzystuje się najróżniejsze oprogramowania dostępne na rynku, (które są dobre na inne potrzeby), ale w mojej ocenie nie są prawidłowo dostosowane (skonfigurowane) do wyliczenia płacy minimalnej pracowników delegowanych, jeśli kraj docelowy nie graniczy z Polską. W tym zakresie można wskazać cały szereg niechlubnych przykładów błędów oprogramowań. Dlaczego tak jest? Warto zauważyć, że aby dokonać prawidłowych ustawień oprogramowania to najpierw programy musiałyby posiadać algorytmy, pozwalające na to, aby dało się je ustawić w sposób zgodny z prawem. Ale żeby takie algorytmy zgodne z prawem napisać, to wcześniej trzeba w y ś m i e n i c i e znać polskie i międzynarodowe prawo pracy – a tego nie da się osiągnąć nie będąc prawnikiem prawa pracy.

No i tu mamy „kwadraturę koła”, ponieważ sama firma programistyczna nie ma żadnych szans napisać dobrego programu rozliczającego jednocześnie legalnie (zgodnie z prawem) i biznesowo korzystnie.

Z dziesięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu firmami programistycznymi wiem, że programista może oprogramować dosłownie „wszystko” – ale wynikiem działania programu rozliczającego wynagrodzenie nie może być wyłącznie dążenie do osiągnięcia najkorzystniejszego wyniku biznesowego „za wszelką cenę”, lecz celem musi być osiągnięcie najkorzystniejszego l e g a l n e g o (zgodnego z prawem) wyniku biznesowego. A to są dwie zupełnie różne sprawy.

Dla KPV także i w tym zakresie, wyliczenie legalnego (zgodnego z prawem) i korzystnej biznesowo płacy minimalnej jest relatywnie proste, ponieważ dysponujemy własnym oprogramowaniem prawnym VTS – wyspecjalizowanym do wyliczania płac minimalnych w poszczególnych krajach.

Oprogramowanie to w pełni zasługuje na miano oprogramowania prawnego prawa pracy, czyli stworzonego przez prawników prawa pracy (i jedynie technicznie napisanego przez programistów), w oparciu o zasady wykładni prawa, orzecznictwo sądów polskich i TSUE, stanowisk i Wytycznych Komisji Europejskiej, Wytycznych PIP, Wytycznych MPiPS, orzecznictwa Izby Pracy Sądu Najwyższego, Wytycznych Ministerstw Pracy poszczególnych krajów członkowskich UE (zwłaszcza Niemiec i Francji).

Jeśli ktoś twierdzi, że nie wiadomo jak obliczyć płacę minimalną w poszczególnych krajach (np.: Francji) to znaczy, że sam wystawia sobie świadectwo w zakresie tytułu „expert”.

Ponadto, jeśli ktoś twierdzi, że nie da się technicznie policzyć kolejnych wynagrodzeń niemieckich, francuskich, włoskich itp. to oznacza, że być może autor tej tezy nie dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem prawnym, ale nic ponadto.

Jeśli ktoś z Państwa chce się przekonać jak legalnie, (zgodnie z prawem pracy), łatwo i przyjemnie można wyliczyć minimalną płace krajów delegowanych, to zapraszam do skorzystania z usługi Kancelarii Prawnej Viggen i oprogramowania VTS Project Sp. z o.o.

Reasumując warto uszanować niewiedzę „ekspertów”, którzy twierdzą, że „nie wiedzą i nie potrafią” delegować pracowników do Francji i właśnie dlatego warto skorzystać z usług zespołu prawników Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. oraz oprogramowania prawnego VTS Project Sp. z o.o, ponieważ my wiemy jak legalnie, bezpiecznie i najkorzystniej biznesowo, dokonać rozliczeń wynagrodzeń pracowników delegowanych.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu print screeny z autorskiego oprogramowania Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. – VTS Project sp. z o.o., wyspecjalizowanego do wyliczania płac minimalnych w poszczególnych krajach:

 

widok-modulu-logowania

1

panel-logowania

2
informacje-z-plikow-ddd_23

raport-naruszen

screen_2

5-jpg

porownanie-plikow_2

1-delegowanie

2-delegowanie

3-delegowanie

4-delegowanie

5-delegowanie

6-delegowanie

6

raport_1

raport_2

raport_3

raport-delegacji

widok-modulu-raportow-wynagrodzen

raport-wynagrodzen-francja

raport-wynagrodzen-niemcy

podpis_dyplom

dyplom

 na-koniec

 
 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Zmiany w Kodeksie pracy

Od 1 września 2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Dokonano w niej zmian w zakresie zawierania stosunku pracy. Od 1 września br. pisemną umowę o pracę pracownik musi otrzymać przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem pracy.

Obecnie obowiązujący stan prawny obliguje pracodawcę do zawarcia na piśmie umowy o pracę z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie, zdaniem PIP – u, podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby nieposiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji Inspekcji w 2014 roku „nielegalne zatrudnienie, polegająca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18% kontrolowanych podmiotów”.

Zmiana przepisów eliminuje argument z rąk pracodawców, którzy przez wiele miesięcy zatrudniali pracowników bez przedstawienia pisemnych warunków umowy. Zgodnie z nowelizacją, umowę o pracę w formie pisemnej lub pisemne potwierdzenie jej ustaleń, pracownik będzie musiał otrzymać przed dopuszczeniem do pracy. Pracodawca będzie musiał również zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed pierwszym dniem pracy. Nowe przepisy zwiększają również zakres ochrony pracowników młodocianych – pracodawca zobowiązany będzie do zapoznania młodocianego pracownika z wykazem prac lekkich, które może wykonywać. Trzeba również zauważyć, że nowe regulacje ułatwią pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Za niedopełnienie obowiązku wynikającego z nowelizacji, pracodawcy grozić będzie kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 tys. zł – do 30 tys. zł.

Treść nowelizacji:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 910)

Art. 1 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. „;

2) w art. 1043 § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy. „;

3) w art. 2001 § 5 otrzymuje brzmienie:

,,§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy. „;

4) w art. 281 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, „.

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Daniel Wielgus

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:

 

– transportowego administracyjnego,

– transportowego prawa pracy,

– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,

– procesowego,

– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,

– transportowego prawa ubezpieczeń,

– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),

– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),

–   wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,

– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

 

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN

pod nr tel.: (12) 637-24-57

509 982 577

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

PILNE: Węgry zmieniają stanowisko w sprawie przedstawiciela

Kancelaria Prawna Viggen, w związku z wprowadzeniem ustawy nr LXXIX z 2016 r., wystosowała zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier na temat konieczności posiadania przedstawiciela na terenie Węgier. W odpowiedzi przesłanej do Kancelarii wynika, iż posiadanie stałego miejsca zamieszkania przedstawiciela na terenie Węgier nie jest konieczne.

Niniejsza korespondencja przeprowadzona była w formie elektronicznej.

Treść odpowiedzi poniżej:

 

„Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana listu wysłanego dnia 12 sierpnia 2016 roku, pragnę przekazać następujące informacje:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (dalej jako Dyrektywa) nie zawiera żadnego postanowienia nakładającego obowiązek posiadania przez Przedstawiciela stałego miejsca zamieszkania na terenie Węgier.

Dyrektywa nie ustanawia obowiązku przechowywania przez Przedstawiciela dokumentacji należących do przedsiębiorstwa <delegującego>, jednakże zgodnie z art. 9 (1) e) Dyrektywy, Przedstawiciel jest zobowiązany do wysyłanie i odbierania dokumentacji i/lub zawiadomień jeżeli upoważniony organu wystąpi o to w trakcie inspekcji.”

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie minimalnej włoskiej, francuskiej, niemieckiej oraz węgierskiej.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577,

502 189 280,

606 589 800,

519 140 984,

786 137 796.

 

 

Optymalizator Pracowniczy – trudny zwrot wart 1 mln 620 tys. złotych

Posiadam firmę transportową od 18 lat. W tym czasie dorobiłem się 62 ciągników siodłowych oraz trzech wywrotek. Większość kontraktów mojej firmy to transport międzynarodowy na trasie Polska – Niemcy – Francja, Polska – Słowacja – Włochy. Pamiętam te czasy kiedy za jeden kurs tam i z powrotem, mogłem opłacić wynagrodzenie dla kierowcy i większą część dla spedytora. Mam już od dawna świadomość, że te czasy nie wrócą, a dzisiaj trzeba się dostosować do obecnych warunków panujących na rynku transportowym. Duża konkurencja, coraz bardziej zakręcone prawo transportowe i prawo pracy kierowcy, często nieopłacalne frachty i roszczeniowi kierowcy mają wpływ na moje przemyślenia – czy warto jeszcze prowadzić firmę transportową? Oczywiście, nie narzekam, uważam że jestem w stanie się utrzymać na rynku, na dość wysokim poziomie, jednak są sytuacje, z którymi się nie godzę. Swoją flotę budowałem na zaufaniu, doświadczeniu i pozytywnej atmosferze na linii pracodawca-pracownik. Uważam, że pod każdym względem byłem zawsze uczciwy, co do kierowców i sposobu wypłacania wynagrodzeń. W roku 2014, kiedy Uchwała Siedmiu Sędziów weszła w życie, zacząłem otrzymywać informacje z różnych stron, że kierowcy, którzy jakiś czas temu opuścili naszą transportową rodzinę, mogą się upominać o uregulowanie ryczałtów za noclegi. Dlaczego mieliby to robić, skoro ja im za to płaciłem? Informacją bardziej się poirytowałem niż przekonałem, że może ona negatywnie wpłynąć na finanse firmy. No właśnie! Firmy, nie moje. Ja już się w życiu dorobiłem, to co mam w zupełności mi wystarczy. Ale jakiekolwiek straty niezwiązane z obecnym transportem negatywnie wpłynęłyby na dalsze funkcjonowanie firmy i osób w niej zatrudnionych. Wtedy też usłyszałem o Kancelarii, która wprowadziła na rynek usługę, która może zmniejszyć bądź całkowicie wykluczyć ewentualne koszty związane z roszczeniami pracowniczymi.”

Powyższa wypowiedź Pana Pawła, właściciela firmy transportowej to tylko krótkie przypomnienie jak funkcjonowały kiedyś firmy w naszej branży oraz wstępne podkreślenie jak ważną rolę w przedsiębiorstwie transportowym pełnią poprawnie prowadzone dokumenty pracownicze. Optymalizator Pracowniczy – bo o nim mowa, to innowacyjne rozwiązanie stworzone przez Kancelarię Prawną Viggen, by pomóc wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe. Pomóc w skutecznym oszczędzaniu.

Zastosowanie tego nowatorskiego, jak na polski rynek produktu – usługi, przynosi przedsiębiorcy oszczędność nawet do 50% potencjału roszczeń pracowniczych z tytułu: godzin nadliczbowych, dyżurów, dodatków za pracę w nocy oraz z tytułu pracy w niedzielę i święta, co może stanowić nawet 400 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego kierowcę, zatrudnionego przy minimalnej, zakładanej stawce godzinowej 10 zł brutto na umowie o pracę. Znając dzisiejsze realia zatrudnienia, wspomniana stawka godzinowa pojawia się bardzo rzadko w firmach transportowych, jest ona dużo wyższa, a tym samym korzyści z wdrożenia Optymalizatora Pracowniczego do firmy są proporcjonalnie wyższe do wysokości wynagrodzenia kierowcy.

Dzieje się tak, ponieważ Kancelaria Prawna Viggen, na podstawie zbioru 46 zmiennych wynikających z instytucji prawa pracy, prawa podatkowego, dokonała precyzyjnych wyliczeń oraz wielu symulacji oszczędności, z których wynik stał się podstawą do stworzenia całkowicie nowego rozwiązania dla właścicieli firm transportowych. Zastosowanie Optymalizatora Pracowniczego – może przynieść firmie jedynie korzyści, wynikające z oszczędności, albo ze zmniejszenia kosztów roszczeń z tytułu wcześniej wspomnianych dodatków, które przy 100 kierowcach mogą wynieść nawet 3 mln 60 tys. zł.

Prewencyjne działania, świadome zabezpieczenie firmy przed roszczeniami oraz możliwość osiągnięcia ogromnych oszczędności, to główny powód wprowadzania Optymalizatora Pracowniczego w przedsiębiorstwach transportowych. Skoro na podstawie weryfikacji dokumentów i optymalizacji Kancelaria Prawna Viggen jest w stanie uzyskać oszczędności na poziomie nawet 450 zł brutto miesięcznie na jednym kierowcy przy założeniu, że stawka godzinowa przy umowie o pracę wynosi 10zł brutto, oznacza to tylko, że w skali roku na jednym kierowcy, firma oszczędza nawet 5400 zł brutto.

Zobaczmy przykład Pana Pawła. Przy zatrudnieniu 62 pracowników można zastosować prosty wzór:

62 x 450zł x 12mc = 334 800 zł

To oszczędność lub zysk jaki Pan Paweł osiągnął na podstawie akceptacji propozycji implementacji ustawień kilkudziesięciu zmiennych w swojej firmie. Prawidłowo skonstruowane wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, w postaci Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagrodzeń, w ciągu dwóch tygodni pozwoliły na obniżenie kosztów pracowniczych. Jako, że roszczenia pracownicze mogą być dochodzone na 3 lata – można wdrożyć drugi wzór na 36 miesięcy:

62 x 450zł x 36mc = 1 004 400 zł

Jeżeli powyższa kwota wynika z oszczędności przedsiębiorstwa to jest to kwota, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Może to być np. kupno trzech nowych ciągników siodłowych czy też zatrudnienie nowych pracowników, którzy zwiększą zysk wynikający chociażby z większej liczby zleceń w ciągu roku.

By poprawnie zanalizować dokumentację firmy i przeprowadzić proces Optymalizatora Pracowniczego, Kancelaria Prawna Viggen stosuje proces trzech kroków. Rozpoczyna się on od analizy stanu prawnego w przedsiębiorstwie transportowym, po czym kolejną fazą jest docelowe działanie optymalizacji. Aplikowanych jest około 45 parametrów ustawień w przedsiębiorstwach transportowych, uzyskując w ten sposób realne zmniejszenie kosztów pracowniczych oraz potencjału roszczeń. Najistotniejszym, według Kancelarii Prawnej Viggen, krokiem jest wprowadzenie do firmy autorskich umów cywilnoprawnych z zachowaniem pełnego pakietu socjalnego, który jest identyczny, jak w przypadku umowy o pracę. Istotną kwestią w optymalizacji i wartą poruszenia jest również wynagrodzenie kierowcy, które praktycznie się nie zmienia. Kierowca zachowuje takie samo wynagrodzenie netto, jak przed optymalizacją. Taki zabieg można uzyskać zamieniając elementy ubruttowione na składniki nieubruttowione w składowych tworzących wynagrodzenie pracownika.

Tytułowy 1 mln 620 tys. zł to wynik oszczędności lub zysku, który może osiągnąć każde przedsiębiorstwo transportowe posiadające minimum 100 kierowców. Kancelaria Prawna Viggen wzbogacona doświadczeniem, zachęca do zapoznania się i skorzystania z Optymalizatora Pracowniczego, a wszystko po to, by skutecznie zacząć oszczędzać.

 

Mateusz Nowak

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Chcesz wdrożyć w swojej firmie działanie

OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO i zacząć oszczędzać?

Pokażemy Ci jaki niewykorzystany do tej pory potencjał, drzemie w Twoim przedsiębiorstwie!

Szczegóły pod nr tel.: (12) 637 24 57

509 982 577

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

O działaniu OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO przeczytają Państwo także pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2016/03/16/jak-skutecznie-szukac-oszczednosci-w-transporcie/

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).